Bacsicayxanh Logo
Bọ trĩ hại ớt
Bọ trĩ hại ớt
Bọ trĩ hại ớt
Bọ trĩ hại ớt

Bọ trĩ hại ớt

Biểu hiện

Biểu hiện khi bọ trĩ hại ớt
Biểu hiện khi bọ trĩ hại ớt
Biểu hiện khi bọ trĩ hại ớt
Biểu hiện khi bọ trĩ hại ớt

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết bọ trĩ hại cây ớt

Hậu quả

Hậu quả khi cây ớt bị bọ trĩ gây hại

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: