Bacsicayxanh Logo
Nhện đỏ hại ớt
Nhện đỏ hại ớt
Nhện đỏ hại ớt
Nhện đỏ hại ớt

Nhện đỏ hại ớt

Biểu hiện

Biểu hiện khi nhện đỏ hại ớt
Biểu hiện khi nhện đỏ hại ớt
Biểu hiện khi nhện đỏ hại ớt
Biểu hiện khi nhện đỏ hại ớt

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết nhện đỏ hại ớt

Hậu quả

Hậu quả khi nhện đỏ hại ớt

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: