Bacsicayxanh Logo
Ruồi đục lá ớt
Ruồi đục lá ớt
Ruồi đục lá ớt
Ruồi đục lá ớt

Ruồi đục lá ớt

Biểu hiện

Biểu hiện ruồi đục lá ớt

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá ớt trái
Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá ớt trái
Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá ớt trái
Đặc điểm nhận biết ruồi đục lá ớt trái

Hậu quả

Hậu quả khi cây ớt bị ruồi đục lá gây hại

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: