Bacsicayxanh Logo
Sâu khoang hại ớt
Sâu khoang hại ớt
Sâu khoang hại ớt
Sâu khoang hại ớt

Sâu khoang hại ớt

Biểu hiện

Biểu hiện sâu khoang hại ớt

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết sâu khoang hại ớt

Hậu quả

Hậu quả khi cây ớt bị sâu khoang cắn phá

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: