Bacsicayxanh Logo
Sâu xanh da láng hại ớt
Sâu xanh da láng hại ớt
Sâu xanh da láng hại ớt
Sâu xanh da láng hại ớt

Sâu xanh da láng hại ớt

Biểu hiện

Biểu hiện sâu xanh da láng hại ớt

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết sâu xanh da láng hại ớt

Hậu quả

Hậu quả khi cây ớt bị sâu xanh da láng gây hại

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: