Kỹ thuật thu hoạch hoa cẩm chướng

Kích thước chữ

Thu hoạch hoa đúng thời điểm và đúng kỹ thuật sẽ giúp đảm bảo chất lượng hoa thương phẩm, đem lại giá trj kinh tế cao cho bà con. Ngoài ra, cắt hái đúng kỹ thuật cũng giúp giảm bớt tổn thương cho cây, cây nhanh phục hồi, hạn chế sâu bệnh gây hại. 

Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch hoa cẩm chướng

Thời điểm thu hái 

  • Thu hoạch lúc bông hoa hé nở khoảng 10-15%. 
  • Cắt vào lúc sáng sớm (trước 10 giờ sáng) hoặc lúc chiều mát (sau 3 giờ chiều).  
  • Với những ngày trời khô ráo, mát mẻ, không có mưa thì có thể thu hoạch bông vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày [2]. 

Kỹ thuật thu hái 

  • Thu hoạch những cây khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh gây hại, đáp ứng các tiêu chí của thị trường. 
  • Sử dụng kéo cắt cành cắt gần gốc cách mặt đất tầm 15cm, phần cành còn lại sẽ nuôi các chồi mới sinh trưởng cho ra lứa hoa tiếp theo [1]. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1] Đặng Văn Đông, 2005. Công nghệ mới trồng hoa cho thu nhập cao - Quyển 5 - Hoa cẩm chướng, NXB Lao Động - Xã Hội, trang 72. 

[2] Quy trình kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng, Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng.