Bacsicayxanh Logo

Các hình thức thanh toán được chấp nhận trên website Bacsicayxanh.vn

Thanh toán trực tiếp

Thanh toán tại văn phòng công ty

Thanh toán qua chuyển khoản