Kỹ thuật trồng cây hoa cẩm chướng

Kích thước chữ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các bước: cày sâu bừa kỹ, xử lý nấm bệnh trong đất, lên luống đào rãnh thì bà con có thể tiến hành trồng cây hoa cẩm chướng ra vườn. 

Hướng dẫn các bước trồng hoa cẩm chướng

  • Bước 1: Lên luống 

- Lên luống cao với bề mặt luống bằng phẳng, cao 30cm, đáy luống rộng 80cm, rãnh 40cm.  

- Trước khi trồng, bà con cần tưới nước lên bề mặt luống để giữ độ ẩm khoảng 85% [1]. 

Hoa cẩm chướng trồng theo luống
Luống hoa cẩm chướng
  • Bước 2: Trồng cây giống 

- Mật độ cây: 20 cây/ 

- Trồng 4 hàng trên mỗi luống, khoảng cách hàng khoảng 20cm, cây cách cây khoảng 20cm. 

Lưu ý: Khi trồng không nên vùi cổ rễ quá sâu, sẽ khiến rễ dễ bị các bệnh nấm lở cổ rễ, chết cây con, cây khó phát triển. 

 

Tài liệu tham khảo 

[1] Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất hoa cẩm chướng thương phẩm, Trung tâm khuyến nông Quảng Ninh.