Kỹ thuật bảo quản cam

Kích thước chữ

Bảo quản sau thu hoạch chiếm một phần quan trọng trong việc quyết định hiệu quả kinh tế của người nông dân. Bảo quản đúng cách, đúng kỹ thuật sẽ hạn chế được tối đa những hư hại không đáng có cho nông sản, đảm bảo chất lượng, mẫu mã và giá thành của nông sản khi đưa đi tiêu thụ.

Cách bảo quản quả cam

Cách bảo quản cam
Cách bảo quản quả cam sau thu hoạch

Các bước bảo quản quả [1]:

  • Bước 1: Phân các loại quả theo từng giống và theo kích thước tương đương. 
  • Bước 2: Dùng khăn mềm ẩm lau nhẹ bụi bám và nấm bồ hóng trên phần vỏ quả.
  • Bước 3: Bỏ một lớp cát dưới nền kho dày khoảng 20 -  30cm, bôi một ít vôi, vào núm quả dày 5cm rồi đặt cam xuống nền cát đã chuẩn bị [1].
  • Bước 4: Tiếp tục phủ lớp cát dày kín quả lên rồi xếp quả vào tương tự, lớp cát trên cùng dày 30cm sau đó đậy lại bằng nứa hoặc tre. 

Lưu ý: Bảo quản theo phương pháp này không được xếp quá 10 tầng quả. Cần kiểm tra định kỳ 15- 20 ngày/lần, để theo dõi, loại bỏ các quả bị thối hỏng.

 

Tài liệu tham khảo

[1] Thanh Huyền, 2012. Bạn của nhà nông Kỹ thuật trồng cam, quýt. NXB Hồng Đức trang 17, 18.