Biểu hiện và cách phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ trên dưa lưới
Bệnh nứt thân xì mủ trên dưa lưới
Bệnh nứt thân xì mủ trên dưa lưới

Bệnh nứt thân xì mủ trên cây dưa lưới

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện bệnh nứt thấn xì mủ trên lá dưa lưới
Biểu hiện bệnh nứt thấn xì mủ trên lá dưa lưới

Hậu quả

Hậu quả của bệnh nứt thân xì mủ trên dưa lưới
Hậu quả của bệnh nứt thân xì mủ trên dưa lưới