Hải My Trần Phan

Hải My Trần Phan

Xin chào mọi người, mình là Hải My, cử nhân ngành Sinh học của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Qua quá trình học tập và nghiên cứu, mình đã nhận thấy được tầm quan trọng của Sinh học trong việc phát triển nông nghiệp một cách bền vững và an toàn, thân thiện với con người và môi trường. Hi vọng những chia sẻ về kiến thức nông nghiệp cũng như về những ứng dụng công nghệ sinh học trong canh tác nông nghiệp hiện đại sẽ giúp bà con luôn đạt năng suất cao, thu nhập ổn định và trên hết là góp phần chung tay xây dựng nền nông nghiệp xanh cho nước nhà.

Bài viết