Nhện đỏ hại hoa cẩm chướng

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả