Kỹ thuật xử lí đất trồng cây hoa đồng tiền

Kích thước chữ

Công tác xử lí đất đóng vai trò không nhỏ trong việc canh tác hoa. Bà con cần chọn lựa loại đất thích hợp và có các biện pháp xử lí đất trước khi gieo trồng để đảm bảo cây phát triển tốt, hạn chế nhiễm bệnh. 

Hướng dẫn chọn đất và làm đất trồng hoa đồng tiền

Điều kiện tính chất đất phù hợp với hoa đồng tiền 

- Đất thích hợp để canh tác hoa đồng tiền là loại đất cát pha thịt, có khả năng giữ nước và khả năng thoát nước tốt. 

- Khoảng pH đất dao động từ 6 – 6,5; có tầng canh tác từ 30 cm trở lên và mực nước ngầm sâu trên 40 cm. 

- Đất trước khi trồng cần được xử lí để diệt trừ các mầm bệnh tồn tại trong đất.  

Lưu ý: Đối với các luống, bà con có thể tiến hành phủ bạc và phơi đất trong khoảng thời gian từ 6 – 8 tuần để diệt trừ một số mầm bệnh trong đất. 

Các bước xử lý đất trước khi gieo trồng 

  • Bước 1: Cày sâu, phơi ải 

Bà con tiến hành cày sâu đất từ 30 – 40 cm để làm tầng đất mặt dày lên đồng thời tăng độ phì nhiêu cho đất. 

  • Bước 2: Xử lí nấm bệnh hại tồn dư trong đất 

Sử dụng kết hợp BS03 - PhysaBS07 – Trichoderma để xử lí các mầm bệnh tồn tại trong đất. Trong sản phẩm có chứa các chủng nấm đối kháng phổ rộng. Bên cạnh việc tiêu diệt nấm hại, sản phẩm còn giúp tăng cường độ màu mỡ cho đất trồng. 

Sản phẩm sinh học trừ nấm bệnh trong đất
Sản phẩm sinh học trừ nấm bệnh trong đất
  • Bước 3: Lên luống 

- Chiều rộng luống: 0,7 – 0,9 m. 

- Chiều cao luống: 35 – 40cm. 

 

Tài liệu tham khảo: 

[1] Bích Hoa và Hoài Anh, 2006. Kỹ thuật trồng hoa đồng tiền, cúc, lay ơn, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trang 8 - 12.