Phòng trừ bệnh đốm nâu trên cây chè bằng biện pháp sinh học
Bệnh đốm nâu trên cây chè
Bệnh đốm nâu trên cây chè

Bệnh đốm nâu trên cây chè

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện bệnh đốm nâu trên cây chè
Biểu hiện bệnh đốm nâu trên cây chè

Hậu quả

Hậu quả bệnh đốm nâu trên cây chè
Hậu quả bệnh đốm nâu trên cây chè