Kỹ thuật thu hoạch cây chè

Kích thước chữ

Thu hoạch chè đúng thời vụ và đúng kỹ thuật cho năng suất cao, phẩm chất chè tốt và đảm bảo sự phát triển của chè sau này. 

Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch chè

Thời vụ thu hoạch chè

 • Vụ Xuân: khoảng tháng 3 – 4, hái chừa 2 lá và lá cá, tạo tán bằng cho nương chè. Hát sát lá cá những đọt vượt cao hơn mặt tán. 
 • Vụ Hè Thu: khoảng tháng 5 – 10, hái chừa 1 lá và lá cá, tạo tán bằng cho nương chè. Hát sát lá cá những đọt vượt cao hơn mặt tán.
 • Vụ Thu Đông: tháng 11 hái chừa lá cá, tháng 12 hái cả lá cá. 

Thu hái thời kỳ kiến thiết cơ bản [1]  

 • Cây 1 tuổi: từ tháng 10, hái bấm ngọn những cây từ 60cm trở lên. 
 • Cây 2 tuổi: hái đọt những cây khỏe, cách mặt đất 50 cm trở lên 

Thu hái sau đốn tạo hình 

Có 2 lần hái chè tạo hình sau đốn [2]  

 • Tạo hình chè sau đốn lần 1: Độ cao cây chè 50-55cm. 

- Bước 1:  dùng thước chữ “T” bấm bin 3 lần ở độ cao 50-55cm. 

- Bước 2: Hái 1 lá tôm và 2 đến 3 lá non chừa lá cá và 1 đến 2 lá thật. 

 • Tạo hình chè sau đốn lần 2: Khi trên mặt tán chè có >50% số búp cao hơn  20-25cm. 

- Bước 1: dùng thước chữ “T” bấm bin 3 lần cách vết đốn 15cm, định hình ở độ cao 60-65cm. 

- Bước 2: hái những búp đủ tiêu chuẩn có một lá tôm và 4 lá non, hái 1 lá tôm và 2 đến 3 lá non chừa lá cá và 1 đến 2 lá thật. 

Lưu ý: Không hái móc, hái ép, các cành rìa tán thấp hơn mặt tán. 

Thu hái chè thời kỳ kinh doanh [1]  

Hái chè bằng máy
 • Bà con có thể dùng tay hay dùng kéo để thu hái; đối với vườn sinh trưởng mạnh, phân cành nhiều nên sử dụng máy để chất lượng thu hoạch đồng đều hơn. 
 • Hái 2 – 3 lá non, bắt đầu thu hái khi trên tán có 30% số đọt tiêu chuẩn,  
 • Tận thu đọt mù xòe, cách 7 – 10 ngày hái 1 lần.  

Lưu ý: không để quá lứa, hái sạch không chừa lại.  

Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè sau thu hoạch 

Sau thu hoạch chè bà con cần chú ý: 

 • Rửa vườn với BS06 – Nano Đồng để hạn chế nấm khuẩn hại xâm nhập, vệ sinh sạch sẽ rong rêu cho vườn. 
 • Đốn tỉa cành già, cành sâu bệnh để tập trung dinh dưỡng cho lứa thu hái tiếp theo.
 • Bổ dung dinh dưỡng hợp lý cho cây, đẩy mạnh tốc độ phục hồi của cây.
 • Phòng trừ sâu hại cho cây, các búp non và lá non là món ăn “ưa thích” của côn trùng chích hút như rầy xanh, nhện đỏ, … 
Nano đồng mát diệt nấm khuẩn hại chè

 

Tài liệu tham khảo 

 [1] Viện Nghiên cứu Chè, Quy trình kỳ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch chè.  

 [2] Quy trình kỹ thuật canh tác chè cành cao sản. Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng.