Kỹ thuật thu hoạch hành

Kích thước chữ

Thu hoạch hành ở nước ta chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Hành lá trồng được 45 - 60 ngày là có thể thu hoạch dần, nhưng có thể thu hoạch sớm hơn hoặc muộn hơn tùy theo thị trường và giá cả. 

Hướng dẫn thu hoạch hành lá đúng cách

Thời điểm thu hoạch hành lá

  • Tiến hành thu hoạch khi hành đủ tuổi (45 - 50 ngày sau trồng) [1]. 

Lưu ý: Bà con có thể thu hoạch sớm hơn so với thời gian chín hoặc thu đúng độ chín, tùy vào tình hình sinh trưởng, giá cả và tình hình sâu bệnh [1]. 

  • Nên thu hoạch hành vào các ngày nắng ráo, mát mẻ. Không thu vào những ngày mưa, ẩm ướt hoặc khi trời quá nắng. 

Kỹ thuật thu hoạch hành lá

  • Thu hoạch bằng thủ công, nhổ cả khóm hành, hoặc tách bụi để thu hoạch nhiều lần [1]. 
  • Dùng tay nhổ cây lên khỏi mặt đất, sau đó trải đều trên ruộng để hong ráo hoặc đặt dồn hành tập trung vào một số luống [1].
  • Đối với thu hoạch củ, hành có thể thu hoạch một lần (thu khi củ chín già) hoặc thu hoạch làm nhiều lần (nhổ tỉa) [1].
Thu hoạch hành lá
Thu hoạch hành lá theo cách thủ công

Thu hoạch nhiều lần 

- Những ruộng hành còn non chưa đến độ chín già, nhưng trên thị trường có nhu cầu tiêu thụ lớn. Bà con có thể thu hoạch tỉa dần để bán non. 

- Thu hoạch những cây tốt và củ to trước, những củ còn nhỏ tiếp tục chăm sóc và thu hoạch sau [1]. 

Thu hoạch một lần 

- Thu hoạch một lần đối với ruộng hành đã chín già [1]. 

- Nên chọn ngày nắng ráo để thu hoạch, không thu hoạch vào ngày mưa [1]. 

- Sau khi nhổ cây lên khỏi mặt đất, tiến hành rũ sạch đất cát, rồi buộc lại thành bó, cho vào giỏ và chuyển về nơi bảo quản [1]. 

 

Tài liệu tham khảo. 

[1] Ths Trần Thị Ba. Kỹ thuật trồng hành lá,Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại Học Cần Thơ.