Bệnh thối đen gốc trên hoa lan

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả