Bệnh thán thư trên khổ qua mướp đắng

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả