Bệnh đốm bồ hóng trên cây nhãn

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả