Biểu hiện và cách phòng trừ bệnh nứt thân xì mủ trên sầu riêng hiệu quả
Bệnh nứt thân xì mủ trên sầu riêng
Bệnh nứt thân xì mủ trên sầu riêng

Bệnh nứt thân xì mủ trên sầu riêng

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện bệnh nứt thân xì mủ sầu riêng
Biểu hiện bệnh nứt thân xì mủ sầu riêng
Biểu hiện bệnh nứt thân xì mủ sầu riêng

Hậu quả

Hậu quả bệnh nứt thân xì mủ sầu riêng
Hậu quả bệnh nứt thân xì mủ sầu riêng