Rệp muội hại bắp cải

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả