Bệnh ghẻ vỏ quả trên cây bơ

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả