Bệnh nứt thân trên cây cà phê

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả