Kỹ thuật trồng cà phê

Kích thước chữ

Thời vụ và kỹ thuật trồng cà phê sẽ quyết định đến khả năng phát triển, chống chịu sâu bệnh của cây thời gian đầu. Xem ngay bài viết để trồng cà phê đúng kỹ thuật. 

Quy trình kỹ thuật trồng cà phê cho hiệu quả và năng suất cao

Thời vụ trồng cà phê 

Khoảng thời gian thích hợp để trồng cà phê là đầu mùa mưa và kết thúc trước mùa khô 2  - 3 tháng. 

Cụ thể: 

- Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: trồng cà phê từ ngày 15/5 - 15/8 (tốt nhất là ngày 1/6 - 15/7) [1]. 

- Các tỉnh duyên hải miền Trung và một số tỉnh phía Bắc: bà con có thể trồng cây vào tháng 8 [1].

Cây giống đủ tiêu chuẩn để trồng ra vườn [1]

Cây giống đạt chuẩn
Cây giống cà phê đạt chuẩn

Cây thực sinh: Có 4 - 6 cặp lá, cao 20 - 25cm, đường kính gốc 2 - 3mm. 

Cây ghép: Cây ghép thẳng,  không nhiễm sâu bệnh hại. Chồi ghép có tối thiểu 1 cặp lá trưởng thành, vết ghép tiếp hợp tốt và cây. 

Các bước trồng cây cà phê [1]

Lắp hố trồng cà phê
Các bước trồng cây cà phê
  • Bước 1: Tạo hố sâu 25 - 30cm (các hố thẳng hàng nhau). 
  • Bước 2: Cắt đáy bầu 2 - 5cm. 
  • Bước 3: Đặt và giữ cây đứng thẳng giữa hố. 
  • Bước 4: Dùng tay xé nhẹ vỏ bầu và tuyệt đối không được làm vỡ bầu.
  • Bước 5: Lấp hố, nén đất xung quanh cây con mới trồng và tủ gốc bằng rơm rạ.

Lưu ý: Trồng cây sao cho mặt bầu thấp hơn mặt đất xung quanh khoảng 10 - 15cm. 

 

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Văn Tân và ctv. Giáo trình trồng mới cây cà phê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trang 27 - 33.