Bệnh thán thư trên cây ổi

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả