Hướng dẫn phòng trị bệnh thán thư trên cây ổi
Bệnh thán thư ổi
Bệnh thán thư ổi

Bệnh thán thư trên cây ổi

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện bệnh thán thư trên ổi
Biểu hiện bệnh thán thư trên ổi

Hậu quả

Hậu quả thán thư trái ổi
Hậu quả thán thư trái ổi