Kỹ thuật chọn giống chè

Kích thước chữ

Trong quá trình chọn giống chè, con cần lưu ý các điều kiện về thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương. Thời tiết, thổ nhưỡng phù hợp sẽ giúp cây phát triển tốt, dễ chăm sóc. Bên cạnh đó, con nên quan tâm đến thị hiếu của người tiêu dùng để chọn giống đem lại giá trị kinh tế cao. 

Kỹ thuật chọn giống chè

Các giống chè phổ biến ở nước ta hiện nay

Giống chè TB14 

 • Nguồn gốc: được phát triển lâu đời tại các vùng cao miền Bắc  [2] . 
 • Khu vực: phổ biến ở khu vực Tây Nguyên, nhất là tỉnh Lâm Đồng. 
 • Đặc điểm sinh trưởng: cây sinh trưởng khoẻ, kiểu cây gỗ hoặc bán gỗ [1] .
 • Sản lượng: 18 – 20 tấn/ha.
 • Chế biến: chè đen. 
Giống TB14 là giống chè chủ lực ở Lâm Đồng
Giống TB14 là giống chè chủ lực ở Lâm Đồng

Giống chè Shan Tham Vè 

 • Nguồn gốc: được phát triển lâu đời tại các vùng cao miền Bắc [2].  
 • Khu vực: Vùng cao phía Bắc (>500m so với mực nước biển) 
 • Đặc điểm sinh trưởng: cây sinh trưởng khoẻ, kiểu cây gỗ hoặc bán gỗ [1]. 
 • Sản lượng: 6 tấn/ha. 
 • Chế biến: chè xanh.
Shan Tham Vè là một trong những giống chè Shan quý tại Việt Nam
Shan Tham Vè là một trong những giống chè Shan quý tại Việt Nam

Giống chè Kim Tuyên  

 • Nguồn gốc: Là thứ chè nhập nội, phân bố chủ yếu ở miền đông, đông nam Trung Quốc, Nhật Bản và một số vùng khác [4]. 
 • Khu vực: Lâm Đồng và các tỉnh miền Bắc. 
 • Đặc điểm sinh trưởng: cây bụi. 
 • Sản lượng: 4 – 10.5 tấn/ha.
 • Chế biến: chè xanh. 
Chè Kim Tuyên phổ biến tại các tỉnh phía Bắc
Chè Kim Tuyên phổ biến tại các tỉnh phía Bắc 

Kỹ thuật chọn giống chè cho năng suất cao

Tiêu chuẩn chọn giống chè 

Một giống chè tốt cần đáp ứng những tiêu chuẩn sau [4]: 

 • Chỉ tiêu sinh trưởng: cây phân cành mạnh, tán thấp; lá to, nhiều gợn, màu xanh sáng; mật độ và trọng lượng búp cao, thời gian sinh trưởng lâu dài. 
 • Chỉ tiêu sản lượng: cần có sản lượng cao và ổn định.
 • Tiêu chuẩn phẩm chất: có hàm lượng tanin cao hơn đối chứng từ 1-3%, hàm lượng chất hòa tan cao hơn đối chứng 2-3%.
 • Chỉ tiêu về tính chống chịu: thích ứng tốt với điều kiện ngoại cảnh và có khả năng chống lại sâu bệnh.
Tiêu chuẩn chọn giống chè
Tiêu chuẩn chọn giống chè

Phương pháp chọn giống chè [3]

 • Dựa vào nguồn gốc: xác định giống từ địa phương nào, so sánh các điều kiện về thời tiết, thổ nhưỡng. 
 • Dựa vào hình thái và đặc điểm sinh trưởng: xem xét giống có phù hợp với tiêu chuẩn hay không. 
 • Dựa vào thành phần hoá học: tuỳ vào mục đích chế biến chè, xem xét phẩm chất giống chè. 
 • Dựa vào điều kiện sinh thái: xem xét giống có phù hợp với điều kiện sinh thái ở khu vực hay không. 

 

Tài liệu tham khảo

[1] TCVN 10684-6:2018: Cây công nghiệp lâu năm - tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 6: Chè.

[2] Đỗ Thị Bích Thủy, Ngành chè Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công thương.  

[3] Thanh Huyền. (2016), Kỹ thuật trồng và chăm sóc chè. NXB Hồng Đức, Hà Nội. 

[4] TS. Lê Tất Khương và cộng sự. (1999), Giáo trình cây chè. Đại học Nông lâm Thái Nguyên.