Bệnh đốm vòng trên hành lá

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả