Bacsicayxanh Logo
Bệnh đốm đen trên hoa hồng
Bệnh đốm đen trên hoa hồng
Bệnh đốm đen trên hoa hồng
Bệnh đốm đen trên hoa hồng

Bệnh đốm đen

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện bệnh đốm đen trên hoa hồng
Biểu hiện bệnh đốm đen trên hoa hồng
Biểu hiện bệnh đốm đen trên hoa hồng
Biểu hiện bệnh đốm đen trên hoa hồng
Biểu hiện bệnh đốm đen trên hoa hồng
Biểu hiện bệnh đốm đen trên hoa hồng

Hậu quả

Hậu quả bệnh đốm đen trên hoa hồng
Hậu quả bệnh đốm đen trên hoa hồng
Hậu quả bệnh đốm đen trên hoa hồng
Hậu quả bệnh đốm đen trên hoa hồng
Hậu quả bệnh đốm đen trên hoa hồng
Hậu quả bệnh đốm đen trên hoa hồng
Hậu quả bệnh đốm đen trên hoa hồng

Sản phẩm đặc trị

product-protection

FUGI - Bộ trị nấm bệnh sinh học Bs.FUGI

252.000 ₫280.000 ₫Giảm 10%
252.000 ₫280.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: