Bacsicayxanh Logo
Bệnh vàng lá hoa hồng
Bệnh vàng lá hoa hồng
Bệnh vàng lá hoa hồng
Bệnh vàng lá hoa hồng

Bệnh vàng lá hoa hồng

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện của bệnh vàng lá hoa hồng
Biểu hiện của bệnh vàng lá hoa hồng
Biểu hiện của bệnh vàng lá hoa hồng
Biểu hiện của bệnh vàng lá hoa hồng
Biểu hiện của bệnh vàng lá hoa hồng
Biểu hiện của bệnh vàng lá hoa hồng

Hậu quả

Hậu quả của bệnh vàng lá hoa hồng
Hậu quả của bệnh vàng lá hoa hồng
Hậu quả của bệnh vàng lá hoa hồng
Hậu quả của bệnh vàng lá hoa hồng
Hậu quả của bệnh vàng lá hoa hồng
Hậu quả của bệnh vàng lá hoa hồng

Sản phẩm đặc trị

product-protection

ROS-BOOM - Combo chuyên nấm bệnh cho hoa hồng

171.000 ₫190.000 ₫Giảm 10%
171.000 ₫190.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: