Bệnh khảm lá, xoăn lùn khoai tây

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả