Bệnh thán thư trên cây na

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả