Bệnh nứt thân xì mủ trên cây mít

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả