Bệnh thối cuống quả trên cây vú sữa
Bệnh thối cuống quả trên cây vú sữa
Bệnh thối cuống quả trên cây vú sữa

Bệnh thối cuống quả cây vú sữa

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Biểu hiện của bệnh thối cuống quả trên cây vú sữa

Hậu quả

Hậu quả của bệnh thối cuống quả trên cây vú sữa