Hướng dẫn bảo quản bắp cải sau thu hoạch

Kích thước chữ

Bảo quản sau thu hoạch là một trong những khâu quan trọng quyết định đến chất lượng bắp cải. Để kéo dài được thời gian bảo quản đồng thời giảm tổn thất sau thu hoạch bà con cần nắm rõ các kỹ thuật bảo quản của cây.

Quy trình bảo quản bắp cải sau thu hoạch

Nhiệt độ bảo quản

  • Nhiệt độ kho bảo quản bắp cải dao động từ 0 - 1 độ C, ẩm độ không khí 90 - 95%. - Trong thời gian bảo quản, cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện và loại bỏ những bắp cải bị hư hỏng [1].

Các phương pháp bảo quản

  • Đóng thùng

- Sử dụng thùng giấy hoặc nhựa có lỗ thoáng khi để bảo quản bắp cải.

  • Bảo quản trên giàn [1]

- Sử dụng tre, gỗ hoặc kim loại để làm giàn bảo quản bắp cải.

- Giá để bảo quản bắp cải có từ 2 - 4 tầng, khoảng cách giữa các tầng là 75 - 100cm, khoảng cách tần trên cùng là 75 - 100cm (tầng trên cùng không xếp bắp cải).

- Mỗi tầng giàn xếp từ 5 - 6 lớp bắp cải.

- Khoảng cách giữa các giản là 30 - 40cm.

  • Bảo quản theo hình tháp [1]

- bắp cải sau khi thu hoạch về tiến hành xếp theo hình tháp. Chiều dài tháp 5 - 6m, rộng 2 - 3m, cao 0,75 - 0,8m.

- Khoảng cách giữa các đống là 30 - 40cm.

 

Tài liệu tham khảo

[1] Tạ Thu Cúc, 2007. Kỹ thuật trồng rau sạch, NXB Phụ Nữ, trang 46, 47.