Bacsicayxanh Logo
Kỹ thuật bấm ngọn, tỉa cành cho cây cà chua

Kỹ thuật bấm ngọn, tỉa cành cho cây cà chua

Việc tỉa nhánh, bấm ngọn ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng của cây và sự phát triển của trái. Vì vậy, chúng ta cần tiến hành bấm ngọn và tỉa cành để cây cà chua có thể phát triển khỏe mạnh và ra trái đều đặn.

Hướng dẫn cách bấm ngọn, tỉa cành chua cây cà chua
Hướng dẫn cách bấm ngọn, tỉa cành cho cây cà chua

Có 2 cách tỉa nhánh, cành: tỉa nhánh 1 thân và tỉa nhánh chừa 2 thân

  • Tỉa nhánh 1 thân: 

Đối với giống cà chua ngắn ngày, nên tỉa cành chỉ để lại một thân mẹ. Các mầm (chồi) xuất hiện dưới nách lá 3-4cm thì tỉa bỏ ngay. Cứ 4-5 ngày thì thực hiện việc này một lần. Sau khi thân chính đã có 5-6 chùm hoa thì tiến hành bấm ngọn.

  • Tỉa nhánh chừa 2 thân: gồm một thân chính và thân phụ có 3-4 chùm hoa. 

Tiến hành tỉa cành nhưng vẫn để lại một cành (thân phụ) từ thân chính. Khi nhánh mới mọc 3-5cm thì cắt bỏ, không nên cắt tỉa khi nhánh đã lớn sẽ làm cây suy yếu. Tất cả chồi non và cành khỏe sẽ được cắt bỏ.

Kết hợp tỉa bỏ những lá già vào những ngày khô ráo. Chồi nách sinh trưởng rất mạnh vào mùa ẩm ướt nên cần tỉa bỏ kịp thời. Cứ 2-3 ngày ngắt bỏ chồi 1 lần, mùa khô 5-7 ngày tỉa bỏ chồi 1 lần. Công việc tỉa bỏ chồi nách thường xuyên kết hợp với tỉa bỏ lá già, lá úa vàng, lá bệnh, thu gom và xử lý kịp thời.