Bệnh khảm lá virus hại bắp ngô

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả