Bệnh đốm lá nhỏ trên bắp ngô

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả