Sâu cuốn lá hại cây chuối

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả