Bệnh ghẻ ngọn trên khoai lang

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả