Bacsicayxanh Logo
Nhện đỏ hại ngò rí
Nhện đỏ hại ngò rí
Nhện đỏ hại ngò rí
Nhện đỏ hại ngò rí

Nhện đỏ hại rau mùi

Biểu hiện

Biểu hiện nhện đỏ hại ngò rí
Biểu hiện nhện đỏ hại ngò rí
Biểu hiện nhện đỏ hại ngò rí
Biểu hiện nhện đỏ hại ngò rí

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết nhện đỏ hại ngò rí
Đặc điểm nhận biết nhện đỏ hại ngò rí
Đặc điểm nhận biết nhện đỏ hại ngò rí
Đặc điểm nhận biết nhện đỏ hại ngò rí

Hậu quả

Hậu quả khi nhện đỏ chích hút gây hại cây ngò rí
Hậu quả khi nhện đỏ chích hút gây hại cây ngò rí
Hậu quả khi nhện đỏ chích hút gây hại cây ngò rí
Hậu quả khi nhện đỏ chích hút gây hại cây ngò rí

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: