Bacsicayxanh Logo
Rầy mềm hại rau mùi
Rầy mềm hại rau mùi
Rầy mềm hại rau mùi
Rầy mềm hại rau mùi

Rầy mềm hại rau mùi

Biểu hiện

Biểu hiện rầy mềm hại ngò rí
Biểu hiện rầy mềm hại rau mùi
Biểu hiện rầy mềm hại ngò rí
Biểu hiện rầy mềm hại rau mùi

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm nhận biết rầy mềm hại ngò rí
Đặc điểm nhận biết rầy mềm hại ngò rí
Đặc điểm nhận biết rầy mềm hại ngò rí
Đặc điểm nhận biết rầy mềm hại ngò rí

Hậu quả

Hậu quả khi rầy mềm hại ngò rí

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: