Bacsicayxanh Logo
Sâu xám hại ngò rí
Sâu xám hại ngò rí
Sâu xám hại ngò rí
Sâu xám hại ngò rí

Sâu xám hại rau mùi

Biểu hiện

Biểu hiện sâu xám hại ngò rí

Đặc điểm nhận biết

Đặc điểm sâu xám hại ngò rí

Hậu quả

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
202.500 ₫225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: