Nhện lông nhung hại cây nhãn

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả