Bệnh nứt thân chảy nhựa trên cây quýt

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả