Bệnh thối hạch trên bắp cải

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả