Bệnh nứt thân chảy nhựa cây bí đao

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả