Bệnh nứt thân chảy nhựa trên dưa hấu

Kích thước chữ

Nguyên nhân gây bệnh

Biểu hiện

Hậu quả