Bacsicayxanh Logo
Dưa leo
Dưa leo
Dưa leo
Dưa leo

Sâu vẽ bùa hại dưa leo

Biểu hiện

Đặc điểm nhận biết

Hậu quả

Sản phẩm đặc trị

product-protection

DEEP - Bộ trừ sâu sinh học Bs.DEEP

225.000 ₫202.500 ₫Giảm 10%
202.500 ₫
225.000 ₫Giảm 10%
Số lượng: