Ruồi đục lá hại khoai tây

Kích thước chữ

Đặc điểm nhận biết

Biểu hiện

Hậu quả