Kỹ thuật thu hoạch nho

Kích thước chữ

Để trái nho có màu sắc đẹp, chất lượng tốt, bà con cần xách định được thời điểm, thời gian cũng như các kỹ thuật thu hoạch. Nếu thu hoạch quá sớm, mùi vị trái sẽ kém, chất lượng trái thấp và gây khó khăn trong việc tiêu thụ và bảo quản. 

Hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch nho

Đặc điểm của trái nho chín

Trái có màu đặc trưng của giống, quả ngọt, hương vị thơm, quả mọng nước, hạt cứng, chuyển sang màu nâu. 

Điều kiện của chùm nho đạt tiêu chuẩn để thu hoạch 

Chùm quả có khoảng 80% số lượng quả trong chùm đã chuyển màu và đủ thời gian cách ly thuốc trừ sâu bệnh. 

Thời gian thu hoạch nho: từ 6 – 10 giờ sáng 

Các bước thu hoạch 

Bước 1: Dùng kéo cắt cuống chùm trái rời khỏi dây nho sao cho cuống chùm trái sau khi cắt không quá ngắn để thuận lợi cho việc cầm nắm, xử lý, bảo quản và đóng gói. 

Cắt chùm nho
Cắt chùm nho

Bước 2: Đưa chùm trái vào giỏ, mỗi giỏi chỉ chứa khoảng 10 – 15kg và lót giấy mềm bên dưới để tránh dập quả. 

Xếp nho vào giỏ
Xếp nho vào giỏ